Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Održan sastanak predsjednika Opštine sa menadžmentom i predstavnicima sindikata preduzeća DOO “Grijanje” Pljevlja
Opština Pljevlja aktivno će se uključiti u rješavanje finansijske i kadrovske krize u kojoj se našlo preduzeće DOO „Grijanje“ Pljevlja, zaključeno je na trojnom sastanku predstavnika Opštine Pljevlja, radničkih sindikata i menadžmenta preduzeća DOO „Grijanje“.

Na sastanku organizovanom 09.septembra 2019. godine na inicijativu predsjednika Opštine Pljevlja Igora Golubovića, dogovoreno je da neće biti povećanja cijena grijanja i da je potrebno u što skorijem roku raspisati konkurs za imenovanje izvršnog i tehničkog direktora preduzeća.

Tokom sastanka razgovaralo se o trenutnoj situaciji u preduzeću i modalitetima prevazilaženja nastalih problema, u cilju zadovoljenja javnog interesa uz obostrano zadovoljstvo i korisnika usluga  i zaposlenih.

Nakon konstruktivne rasprave konstatovano je da je nastalu krizu moguće prevazići. Prihodi preduzeća su u skladu sa rashodima, a ta činjenica ukazuje da preduzeće može da funkcioniše i ispunjava javni interes. Tokom sastanka je konstatovano da otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da su finansije preduzeća dodatno opterećene dugovima nastalim u ranijem periodu, kao i tužbama zaposlenih. Dodatni problem je loša kadrovska politika vođena u prethodnom periodu i nepovoljna struktura zaposlenih, gdje je mnogo više neproizvodnog u odnosu na proizvodni kadar.

Predsjednik Golubović upoznao je prisutne i sa planom da Opština Pljevlja u tekućoj godini finasira i realizuje pripremu predstojeće grejne sezone u iznosu od 60.000,00 eura, kao i voljom osnivača da sva sredstva budu realizovana preko DOO „Grijanje“, ukoliko je to moguće.

Nakon iscrpnog razgovora i detaljnog upoznavanja sa stvarnim stanjem u preduzeću, kako od strane menadžmeta, tako i od strane predstavnika sindikata, predsjednik Opštine Pljevlja naglasio je da će uložiti sve napore da pomogne u finansijskoj konsolidaciji DOO „Grijanje“ koja uključuje i isplatu zarada zaposlenim. Ta isplata mora biti zasnovana na realnim osnovama i u skladu sa zakonskim okvirima, a preduzeće će, prema Golubovićevim riječima, Opština pokušati da uključi u sve radove koji se finansiraju iz lokalnog budžeta a odnose se na oblast grijanja.

Sastanku su u ime Opštine Pljevlja prisustvovali predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, potpredsjednik Opštine Pljevlja Mervan Avdović, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode Zoran Čolović, službenik u Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove saobraćaj i vode Vule Macanović; direktorica DOO “Grijanje” Pljevlja Mila Vasilijević, predsjednik Upravnog odbora DOO “Grijanje” Pljevlja Dragoljub Mazalica i predstavnici sindikata preduzeća Radoš Gačević, Mileta Bjeković i Jovan Jović.

Kabinet predsjednika

Pregledano: 101
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava